Polityka prywatności i polityka plików cookies

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka (dalej: Polityka) opisuje cele i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu internetowego (dalej: Serwis), podstawy prawnego tego przetwarzania, Państwa uprawnienia oraz zagadnienia związane z użytkowaniem plików cookies (tzw. ciasteczek).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kuźnia Sp. z o.o. z siedzibą 20-380 Lublin, ul. Głuska 63, KRS 0000925717 – akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą nr NIP 9462710516, REGON 520136837, z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł, (dalej: Administrator).
 3. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
  • drogą korespondencji listownej pod adresem korespondencyjnym: ul. Głuska 63, 20-380 Lublin
  • drogą e-mailową pod adresem: kontakt@agencjakuznia.pl lub marcin@agencjakuznia.pl.
 4. Obowiązek informacyjny RODO pojawiający się w dalszej części Polityki oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rodzaje zbieranych danych osobowych oraz cele i podstawy prawne ich przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji umowy zawartej z Państwem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych przez Serwis – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności z zakresu prawa podatkowego (np. prowadzenie dokumentacji podatkowej) – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 3. w uzasadnionym interesie nas jako Administratora danych oraz podmiotów trzecich tj. dla zapewnienia prowadzenia korespondencji, zwalczania nadużyć w korzystaniu z Serwisu, dla celów analitycznych, zapewnienia lepszego doboru treści wyświetlanych w Serwisie, marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora osób trzecich (w tym poprzez wykorzystanie plików cookies oraz newslettera), dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia możliwości wykazania postępowania zgodnego z prawem, w szczególności z RODO oraz w celu wykonania umów zawartych z podmiotami trzecimi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcami Państwa danych mogą być w szczególności: inni użytkownicy Serwisu (w zakresie, w jakim wynika to z konieczności wynikającej ze specyfiki świadczonych drogą elektroniczną usług), osoby zatrudnione u Administratora oraz podmioty zewnętrzne dostarczające usługi drogą elektroniczną niezbędne do prowadzenia działalności Administratora

Jeżeli korzystają Państwo z naszych usług, Państwa dane związane z ich świadczeniem, będą przetwarzane przez okres ich świadczenia oraz do czasu przedawnienia związanych z tym wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych oraz podatkowych. Państwa dane osobowe związane z korzystaniem z plików cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia z Państwa urządzeń lub zablokowania w ustawieniach przeglądarki. Państwa dane związane z subskrypcją newslettera, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na jego przesyłanie.

W związku z korzystaniem z niektórych usług wskazanych w ust. 2 może dochodzić do przekazywania Państwa danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie poziom ochrony prawnej danych osobowych może być niższy. Każdy jednak z wybranych przez nas dostawców usług, z którymi wiąże się taki transfer danych, przystąpił do programu Privacy Shield, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych.

Informacje o Państwa uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, a także do ich przenoszenia.
 2. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem).
 3. W przypadkach, w których Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego oraz ze względu na Państwa szczególną sytuację – w pozostałych przypadkach.
 4. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mogą Państwo skontaktować się z nami celem wyjaśnienia pod adresem e-mail: kontakt@agencjakuznia.pl lub wnieść skargę bezpośrednio do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Jeżeli Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w każdej chwili, bez wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania danych na jej podstawie. Powyższe znajduje zastosowanie również do zgód wyrażanych na podstawie odrębnych przepisów, do których stosuje się odpowiednio RODO (w tym: zgoda na wysyłkę newslettera oraz na stosowanie plików cookies).

Ogólne informacje o plikach cookies

 1. Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyty w Serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz unikalny numer (tzw. cookie ID).
 2. Stosowanie plików cookies nie powinny prowadzić do Państwa identyfikacji przez Administratora. W przypadku plików cookies instalowanych w Państwa urządzeniach przez podmioty inne niż Administrator, może dojść do zestawienia danych z tych plików, z innymi danymi, które te podmioty na Państwa temat posiadają (np. gdy korzystają Państwo z ich usług – np. posiadają konto w danym serwisie), co może prowadzić do Państwa identyfikacji przez te podmioty.
 3. W większości przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu. W każdym czasie mogą Państwo jednak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby blokowała ona pliki cookies, albo każdorazowo informowała o ich zapisaniu na urządzeniu, a także usunąć zgromadzone pliki cookies. Muszą mieć Państwo świadomość wiedzieć, że ograniczenia w zakresie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje Serwisu. W celu uzyskania szczegółowych wytycznych w tym zakresie, radzimy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek:
  Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
  Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  Google Chrome/ Android – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
  Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
  Safari (wersja iOS) – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  Windows Phone – http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
 1. Serwis używa następujących rodzajów plików cookies:
  1. Cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu oraz dostosowujące i optymalizujące Serwis pod Państwa potrzeby i ułatwiające korzystanie z niego (np. poprzez zapamiętywanie sesji lub hasła),
  2. Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
  3. Cookies zbierające informacje o sposobie korzystania z Serwisu dla celów analitycznych
  4. Coookies służące celom reklamowym np. wyświetlaniu reklam Serwisu w innych miejscach Internetu, na podstawie informacji o wizycie w Serwisie
 2. Serwis wykorzystuje cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają Państwo z Serwisu.

Narzędzia analityczne i reklamowe

Wykorzystujemy narzędzie Google Analytics –  to dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA narzędzie analityczne, które automatycznie gromadzi dane na temat miejsc Internetu z których użytkownicy trafili do Serwisu, sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu i tworzenie statystyk, które pomagają nam optymalizować budowę Serwisu i ulepszać jego promocję.

W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, mogą Państwo zadecydować o niestosowaniu Google Analytics w Państwa przypadku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych mogą Państwo przeczytać pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

W oparciu o technologię cookies, możemy kierować do Państwa także spersonalizowane reklamy lub w oparciu o analizę Państwa zachowań, wyświetlać reklamy użytkownikom podobnym do Państwa pod względem określonych cech statystycznych.

W tym celu używamy narzędzia Pixel. Jest to dostarczane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA (zaś w odniesieniu do użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) narzędzie, które automatycznie gromadzi dane na temat korzystania przez użytkowników z Aplikacji, w celu kierowania do nich przez Administratora spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook (tj. opartych o ich zachowania w Aplikacji). Z narzędzia Pixel korzystamy  aby wyświetlać nasze reklamy tym użytkownikom portalu Facebook oraz Instagram, którzy wyrazili zainteresowanie naszymi treściami (np. odwiedzili stronę internetową lub jedną z naszych stron bądź grup na Facebooku) lub wykazują cechy mogące wskazywać na potencjalne zainteresowanie Serwisem (np. określone zainteresowania).

Za pomocą narzędzia Pixel tworzymy też tzw. grupy odbiorców podobnych (osoby, które wykazują statystycznie podobne cechy do naszych dotychczasowych odbiorców lub użytkowników Aplikacji), którym wyświetlamy nasze reklamy. Pixel pozwala również mierzyć skuteczność reklam umieszczanych na Facebooku (np. poprzez pomiar konwersji). Portal Facebook niezależnie od nas może również wykorzystywać opisane wyżej dane (np. o odwiedzeniu naszej strony internetowej) dla własnych celów, a także przyporządkowywać Państwa dane nt. korzystania z Serwisu z wcześniej zebranymi danymi na Państwa temat.

W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, mogą Państwo zadecydować o niestosowaniu Pixela w Państwa przypadku. Mogą Państwo także zarządzać ustawieniami prywatności w ramach Państwa profilu w portalu Facebook. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych mogą Państwo przeczytać pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Swoimi ustawieniami dotyczącymi reklam na Facebooku (łącznie z wyłączeniem stosowania narzędzia wobec Państwa) mogą Państwo zarządzać pod adresem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

 1. Państwa dane osobowe są chronione przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem poprzez:
 • stosowanie oprogramowania antywirusowego oraz zabezpieczeń typu firewall
 • dostęp do danych jedynie osób do tego upoważnionych
 • stosowanie protokołu sieciowego SSL Let’s Encrypt lub lepszego do bezpiecznych połączeń internetowych.
Copyright © 2020. Platformę szkoleniową napędza Agencja Kuźnia.